Tag: เพิ่มทราฟฟิค

  • แนะนำบริการเพิ่มทราฟฟิคให้กับเว็บไซต์

    สำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ เราขอแนะนำบริการเพิ่มทราฟฟิคให้กับเว็บไซต์ โดยบริการนี้จะเป็นการเพิ่มทราฟฟิคคนเข้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น จะส่งผลดีทั้งคนที่เข้ามาดูข้อมูลเว็บไซต์ และส่งผลดีต่อด้าน SEO ด้วย สำหรับรายละเอียดของแพคเกจที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้ บริการเพิ่ม Click Through Rate(CTR) เพื่อเพิ่มอันดับใน google เป็นบริการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการคลิกผ่าน google ตามคีย์เวิร์ดที่ต้องการ เป็นการบริการเสริมในส่วนของการทำ SEO เพื่อทำให้มีอันดับที่ดีขึ้น ปัจจุบัน google ให้ความสำคัญกับ CTR มาก เพราะจะเป็นการยืนยันว่าเนิ้อหาของเราดี มีคุณภาพ ทำให้มีคนคลิกเข้ามาเยี่ยมมากขึ้นสำหรับคนที่สนใจบริการ แค่แจ้งเว็บไซต์ และ คีย์เวิร์ดที่ต้องการ ก็สามารถทำได้ทันที ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการนี้ แพคเกจของเรามีดังต่อไปนี้ แพคเกจ A ระยะเวลา 30 วัน ทำได้ 1 คีย์เวิร์ด ราคา 10,000 บาทแพคเกจ B ระยะเวลา 30 วัน ทำได้ 1-2 คีย์เวิร์ด ราคา 20,000 บาทแพคเกจ…